Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 1801716598
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 13/01/2022
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ XÂY DỰNG CƯỜNG THÀNH PHÁT
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0787845793 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 286/12 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Cần Thơ Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 286/12 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Xây dựng nhà để ở
0
3 Xây dựng nhà không để ở
0
4 Xây dựng công trình đường sắt
0
5 Xây dựng công trình đường bộ
0
6 Xây dựng công trình điện
0
7 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
8 Xây dựng công trình thủy
0
9 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
10 Xây dựng công trình khai khoáng
0
11 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
12 Xây dựng công trình công ích khác
0
13 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
14 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
0
15 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
16 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
17 Phá dỡ
0
18 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
0
19 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
20 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
0
21 Lắp đặt hệ thống điện
0
22 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
23 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
24 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
0
25 In ấn
0
26 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
27 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
28 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
0
29 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
30 Dịch vụ ăn uống khác
0
31 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
32 Dịch vụ liên quan đến in
0
33 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
0
34 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
0
35 Chuẩn bị mặt bằng
0
36 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
0
37 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
0
38 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
0
39 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
40 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
41 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
0
42 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
43 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
0
44 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
0
45 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
46 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
47 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
0
48 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
49 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
0
50 Bán buôn thực phẩm
0
51 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0
52 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
53 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0
54 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0
55 (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật)
0