Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 1900537247
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 20/07/2012
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯỚI ĐIỆN HOÀNG VỸ
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0949734979 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 698, Đường Trần Phú, khóm 1, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Bạc Liêu Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 698 Đường Trần Phú , khóm 1, Phường 7 , Thành phố Bạc Liêu ,Tỉnh Bạc Liêu , Viêt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà các loại
0
2 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
0
3 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
4 Lắp đặt hệ thống điện
0
5 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
6 Chuẩn bị mặt bằng
0
7 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
8 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
9 (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì doanh nghiệp chỉ kinh doanh những ngành nghề đó khi đủ điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật);
0