Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 1900680180
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 01/10/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VTQ
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0919122019 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 52, Nguyễn Tri Phương, Khóm 3, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Bạc Liêu Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 52 Nguyễn Tri Phương , Khóm 3 , Phường 5 , Thành phố Bạc Liêu , Tỉnh Bạc Liêu. Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng công trình đường sắt
0
2 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
3 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
4 Phá dỡ
0
5 Lắp đặt hệ thống điện
0
6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
7 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
8 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
9 Chuẩn bị mặt bằng
0
10 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0