Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2022 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 1900680286
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 06/10/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN HUỲNH THIÊN KIM
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0947345006 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Ấp 8A, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Bạc Liêu Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Ấp 8A, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình điện
0
6 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
7 Xây dựng công trình thủy
0
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
9 Xây dựng công trình khai khoáng
0
10 Xây dựng công trình công ích khác
0
11 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
12 Thoát nước và xử lý nước thải
0
13 Phá dỡ
0
14 Lắp đặt hệ thống điện
0
15 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
16 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
17 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
0
18 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
19 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
20 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
21 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
0
22 Chuẩn bị mặt bằng
0