Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2001364469
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 28/09/2022
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH VÕ HUỲNH CM
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0969264364 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Đường N14, KĐT Bạch Đằng, Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Cà Mau Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Đường N14, KĐT Bạch Đằng, Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
0
2 Xây dựng nhà để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình thủy
0
6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
7 Xây dựng công trình công ích khác
0
8 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
9 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
0
10 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
11 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0
12 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
0
13 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
0
14 Quảng cáo
0
15 Phá dỡ
0
16 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
0
17 Lắp đặt hệ thống điện
0
18 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
19 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
20 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0
21 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
0
22 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0
23 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
24 Hoạt động tư vấn quản lý
0
25 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
26 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
0
27 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
28 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0
29 Chuẩn bị mặt bằng
0
30 Cho thuê xe có động cơ
0
31 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
0
32 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
33 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
34 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
0
35 Bán buôn đồ uống
0
36 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
37 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
38 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
0
39 Bán buôn thực phẩm
0
40 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
0
41 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0
42 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
43 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0
44 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0
45 (Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi đủ điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật)
0