Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 201424659
Loại hình doanh nghiệp Ngày thành lập 22/08/2014
Tên tiếng Việt COECLERICI FAR EAST (PTE.) LTD.
 Tên tiếng Anh COECLERICI FAR EAST (PTE.) LTD.
Số điện thoại 006567370750 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 350 ORCHARD ROAD, #16-01 SHAW HOUSE, SINGAPORE (238868) 
Tỉnh/ thành phố Nước ngoài Quốc gia SINGAPORE
Địa chỉ giao dịch 350 ORCHARD ROAD, #16-01 SHAW HOUSE, SINGAPORE (238868) Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 WHOLESALE OF FUELS AND RELATED PRODUCTS (46610)
0
2 ACTIVITIES OF HEAD AND REGIONAL HEAD OFFICES; CENTRALISED ADMINISTRATIVE OFFICES AND SUBSIDIARY MANAGEMENT OFFICES (70101)
0