Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2100653207
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 07/01/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ NAM LONG
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0394051520 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Ấp Trì Phong, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Trà Vinh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Ấp Trì Phong, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng công trình đường bộ
0
2 Xây dựng công trình thủy
0
3 Xây dựng công trình công ích khác
0
4 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0