Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2125468201200
Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Ngày thành lập 05/07/2009
Tên tiếng Việt Công ty TNHH máy tính Đồng Tâm
 Tên tiếng Anh Dong Tam Computer
Số điện thoại 04382521831 Số Fax 0435634609
Địa chỉ trụ sở 116 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0