Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2400916626
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 04/08/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN HIỆP PHÁT
 Tên tiếng Anh TAN HIEP PHAT CONSTRUCTION INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0915028826 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 154, đường Giáp Hải , Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Bắc Giang Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 154, đường Giáp Hải , Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
0
2 Xây dựng nhà để ở
0
3 Xây dựng nhà không để ở
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình điện
0
6 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
7 Xây dựng công trình thủy
0
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
9 Xây dựng công trình khai khoáng
0
10 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
11 Xây dựng công trình công ích khác
0
12 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
13 Thu gom rác thải không độc hại
0
14 Sản xuất than cốc
0
15 Phá dỡ
0
16 Lắp đặt hệ thống điện
0
17 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
18 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
19 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0
20 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
21 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
22 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
23 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
24 Dịch vụ ăn uống khác
0
25 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
26 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
0
27 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
28 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
29 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0
30 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
31 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0