Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2500577737
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 08/02/2017
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH VIỆT PAINT
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0914884138 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Thôn Xuân Đài, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Vĩnh Phúc Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Thôn Xuân Đài, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
6 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
7 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
8 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
0
9 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
0
10 Lắp đặt hệ thống điện
0
11 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
12 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
13 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0
14 (- Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)
0