Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2600965035
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 07/09/2016
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN SARA PHÚ THỌ
 Tên tiếng Anh SARA PHU THO JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0902058687 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Khu 5, Xã Trạm Thản, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Phú Thọ Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Khu 5, Xã Trạm Thản, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Đại lý du lịch
0
3 Đào tạo sơ cấp
0
4 Điều hành tua du lịch
0
5 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
0
6 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
0
7 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
0
8 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
0
9 Xây dựng nhà để ở
0
10 Xây dựng nhà không để ở
0
11 Xây dựng công trình đường sắt
0
12 Xây dựng công trình đường bộ
0
13 Xây dựng công trình điện
0
14 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
15 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
16 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
17 Xây dựng công trình công ích khác
0
18 Xuất bản phần mềm
0
19 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
0
20 Vận tải hành khách đường sắt
0
21 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
0
22 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
23 Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
0
24 Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh
0
25 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
0
26 Vận tải hàng hóa đường sắt
0
27 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
28 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
0
29 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
0
30 Tái chế phế liệu
0
31 Truyền tải và phân phối điện
0
32 Thu gom rác thải độc hại
0
33 Thu gom rác thải không độc hại
0
34 Thoát nước và xử lý nước thải
0
35 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
0
36 Sửa chữa thiết bị điện
0
37 Sửa chữa thiết bị liên lạc
0
38 Sửa chữa thiết bị khác
0
39 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
40 Sản xuất điện
0
41 Sao chép bản ghi các loại
0
42 Quảng cáo
0
43 Phá dỡ
0
44 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
45 Lắp đặt hệ thống điện
0
46 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
47 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
48 Lập trình máy vi tính
0
49 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0
50 In ấn
0
51 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
52 Hoạt động viễn thông vệ tinh
0
53 Hoạt động viễn thông không dây
0
54 Hoạt động viễn thông khác
0
55 Hoạt động viễn thông có dây
0
56 Hoạt động thông tấn
0
57 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
0
58 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
0
59 Hoạt động nhiếp ảnh
0
60 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
61 Hoạt động hậu kỳ
0
62 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
0
63 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
0
64 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
65 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
0
66 Hoạt động chiếu phim
0
67 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
68 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
0
69 Dịch vụ ăn uống khác
0
70 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
0
71 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
72 Dịch vụ liên quan đến in
0
73 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
0
74 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
0
75 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
0
76 Chuẩn bị mặt bằng
0
77 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
78 Bốc xếp hàng hóa
0
79 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
80 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
0
81 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
0
82 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
0
83 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
0
84 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
0
85 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
86 Bán buôn đồ uống
0
87 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
88 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
89 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
0
90 Bán buôn tổng hợp
0
91 Bán buôn thực phẩm
0
92 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
93 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
0
94 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
0
95 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0
96 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
97 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
0
98 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
99 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0
100 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0
101 (Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định)
0