Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2601082459
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 08/09/2022
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH PHƯỚC KHÁNH PHÚ THỌ
 Tên tiếng Anh PHU THO PHUOC KHANH COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0968678519 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tổ 35, Khu 4, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Phú Thọ Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Tổ 35, Khu 4, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình điện
0
6 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
7 Xây dựng công trình thủy
0
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
9 Xây dựng công trình khai khoáng
0
10 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
11 Xây dựng công trình công ích khác
0
12 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
13 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
0
14 Vệ sinh chung nhà cửa
0
15 Phá dỡ
0
16 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
0
17 Lắp đặt hệ thống điện
0
18 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
19 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
20 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
21 Hoạt động tư vấn quản lý
0
22 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
23 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
24 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
0
25 Chuẩn bị mặt bằng
0
26 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
27 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
28 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0
29 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
30 Bán buôn tổng hợp
0
31 Bán buôn thực phẩm
0