Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2700611424
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 01/07/2011
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỨC HÀ
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0912481473 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Phố Đông Nam, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Ninh Bình Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Phố Đông Nam, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
2 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
0
3 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
4 Chuẩn bị mặt bằng
0