Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2700885986
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 08/01/2019
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MOON GROUP
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0396057247 Số Fax 0396057247
Địa chỉ trụ sở Khu công nghiệp Khánh phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Ninh Bình Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Đúc sắt, thép
0
3 Đúc kim loại màu
0
4 Xây dựng công trình điện
0
5 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
7 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
8 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
9 Truyền tải và phân phối điện
0
10 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
11 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
0
12 Sản xuất điện
0
13 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
0
14 Sản xuất các cấu kiện kim loại
0
15 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
0
16 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
0
17 Lắp đặt hệ thống điện
0
18 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
19 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
20 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
21 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
22 Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi đủ điều kiện kinh doanh
0
23 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
24 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
25 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
26 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0