Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2700909919
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 26/08/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CẢNH QUAN THÀNH TRUNG
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0989154813 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Thôn 4B, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Ninh Bình Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Xây dựng nhà để ở
0
3 Xây dựng nhà không để ở
0
4 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
5 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
6 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
0
7 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0
8 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
0
9 Trồng cây ăn quả
0
10 Trồng cây lâu năm khác
0
11 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
0
12 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
0
13 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
0
14 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0
15 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
16 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
17 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
18 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
19 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0
20 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
0
21 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
0
22 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
0
23 Chế biến và bảo quản rau quả
0
24 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
0
25 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
26 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
27 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
28 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
0