Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2700941278
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 15/03/2022
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TDT
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0819789839 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Xóm 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Ninh Bình Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Xóm 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình điện
0
6 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
7 Xây dựng công trình thủy
0
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
9 Xây dựng công trình khai khoáng
0
10 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
11 Xây dựng công trình công ích khác
0
12 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
13 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
14 Phá dỡ
0
15 Lắp đặt hệ thống điện
0
16 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
17 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
18 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
0
19 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
20 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
21 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
22 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
23 Chuẩn bị mặt bằng
0
24 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
25 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
26 Bán buôn tổng hợp
0
27 (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
0