Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2900326054
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 26/04/1993
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO NGHỆ AN
 Tên tiếng Anh NGHE AN NEWSPAPER PRINTING JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 02383844426 Số Fax 02383844426
Địa chỉ trụ sở Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Nghệ An Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 In ấn
0
2 Dịch vụ liên quan đến in
0
3 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0