Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2901236036
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 12/04/2010
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HOÈ LỤC
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0983563275 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 209, đường Lê Lợi,, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Nghệ An Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 209, đường Lê Lợi,, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0