Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2901941038
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 12/06/2018
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 266
 Tên tiếng Anh CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 266
Số điện thoại 0923603278 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 17A Nguyễn Hữu Điền, Khối Tân Thành, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Nghệ An Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 17A Nguyễn Hữu Điền, Khối Tân Thành, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình điện
0
6 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
7 Xây dựng công trình thủy
0
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
9 Xây dựng công trình khai khoáng
0
10 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
11 Xây dựng công trình công ích khác
0
12 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
13 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
0
14 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
15 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
0
16 Vận tải hàng hóa đường sắt
0
17 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
0
18 Vận tải hàng hóa hàng không
0
19 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
20 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
0
21 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
0
22 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
0
23 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
0
24 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
0
25 Phá dỡ
0
26 Lắp đặt hệ thống điện
0
27 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
28 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
29 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
0
30 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
31 Hoạt động tư vấn quản lý
0
32 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
33 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
34 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
0
35 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
0
36 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
0
37 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
0
38 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
0
39 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
40 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
41 Chuẩn bị mặt bằng
0
42 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
43 Bốc xếp hàng hóa
0
44 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
45 Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
0
46 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
0
47 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
48 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
49 Bán buôn thực phẩm
0
50 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
51 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
0
52 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
53 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
54 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0
55 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
0