Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2901981915
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 16/05/2019
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CK GIA NGUYỄN
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0987922908 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Khối 17, Thị Trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Nghệ An Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Khối 17, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình điện
0
6 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
7 Xây dựng công trình thủy
0
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
9 Xây dựng công trình khai khoáng
0
10 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
11 Xây dựng công trình công ích khác
0
12 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
13 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
14 Phá dỡ
0
15 Lắp đặt hệ thống điện
0
16 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
17 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
18 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0
19 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
0
20 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
21 Hoạt động tư vấn quản lý
0
22 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
0
24 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
25 Chuẩn bị mặt bằng
0
26 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
27 Bốc xếp hàng hóa
0
28 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
29 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
30 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0