Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2902095839
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 23/03/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN XDTM THÀNH PHÚ
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0962378668 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số nhà 1, ngõ 14 đường Nguyễn Biểu, Khối Trung Hoà 2, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Nghệ An Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhà 1, ngõ 14 đường Nguyễn Biểu, Khối Trung Hoà 2, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
0
3 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
0
4 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
0
5 Xây dựng nhà để ở
0
6 Xây dựng nhà không để ở
0
7 Xây dựng công trình đường sắt
0
8 Xây dựng công trình đường bộ
0
9 Xây dựng công trình điện
0
10 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
11 Xây dựng công trình thủy
0
12 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
13 Xây dựng công trình khai khoáng
0
14 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
15 Xây dựng công trình công ích khác
0
16 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
17 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
18 Phá dỡ
0
19 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
20 Lắp đặt hệ thống điện
0
21 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
22 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
23 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0
24 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
25 Hoạt động tư vấn quản lý
0
26 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
27 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
28 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
0
29 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
30 Dịch vụ ăn uống khác
0
31 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
32 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
0
33 Chuẩn bị mặt bằng
0
34 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
35 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
0
36 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
0
37 Bán mô tô, xe máy
0
38 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
0
39 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
40 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
41 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
42 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
43 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0
44 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0