Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2902113774
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 16/09/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐINH LÂM
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0916521555 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Xóm 8, , Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Nghệ An Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Xóm 8, , Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Xây dựng nhà để ở
0
3 Xây dựng nhà không để ở
0
4 Xây dựng công trình đường sắt
0
5 Xây dựng công trình đường bộ
0
6 Xây dựng công trình điện
0
7 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
8 Xây dựng công trình thủy
0
9 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
10 Xây dựng công trình khai khoáng
0
11 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
12 Xây dựng công trình công ích khác
0
13 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
14 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
0
15 Vệ sinh chung nhà cửa
0
16 Thoát nước và xử lý nước thải
0
17 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
0
18 Phá dỡ
0
19 Lắp đặt hệ thống điện
0
20 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
21 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
22 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
0
23 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
0
24 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
25 Hoạt động tư vấn quản lý
0
26 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
27 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
28 Hoạt động của trụ sở văn phòng
0
29 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
0
30 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
31 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
0
32 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
0
33 Chuẩn bị mặt bằng
0
34 Cho thuê xe có động cơ
0
35 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
36 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
0
37 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
38 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
0
39 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
40 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
41 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
42 Bán buôn tổng hợp
0
43 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0
44 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
45 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0