Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 3000342094
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 18/06/2004
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HỘI XÂY DỰNG HÀ TĨNH
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0904051078 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 25, ngõ 105, đường Nguyễn Phan Chánh, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Hà Tĩnh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 2, ngõ 105, đường Nguyễn Phan Chánh, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà các loại
0
2 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
0
3 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
4 Xây dựng công trình công ích
0
5 Phá dỡ
0
6 Lắp đặt hệ thống điện
0
7 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
8 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
0
9 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
10 Hoạt động tư vấn quản lý
0
11 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
12 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
13 Chuẩn bị mặt bằng
0
14 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
0
15 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
16 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
0
17 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
18 (Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
0