Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 3001658492
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 13/12/2012
Tên tiếng Việt CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 585
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0948874222 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Khối 12, Thị Trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Hà Tĩnh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Khối 12, Thị Trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
2 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
3 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
4 Bán buôn tổng hợp
0