Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 3100584869
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 20/04/2010
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH HƯƠNG SƠN
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0987413777 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 221 Đường Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Quảng Bình Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 22 Đường Phan Chu Trinh, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường bộ
0
4 Xây dựng công trình điện
0
5 Xây dựng công trình thủy
0
6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
7 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
8 Xây dựng công trình công ích khác
0
9 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
10 Phá dỡ
0
11 Lắp đặt hệ thống điện
0
12 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
13 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
14 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
15 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
16 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
0
17 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
18 Chuẩn bị mặt bằng
0
19 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
20 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
21 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
22 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0