Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 3300100723
Loại hình doanh nghiệp Ngày thành lập 10/06/1982
Tên tiếng Việt Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0234.3523237 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 23 Tống Duy Tân, Phường Đông Ba, Thành phố Huế 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Thừa Thiên Huế Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 23 Tống Duy Tân, Phường Đông Ba, Thành phố Huế Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 - Hoạt động tư vấn quản lý dự án
0
2 - Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
3 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
4 - Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
0