Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 3301690497
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 22/02/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NÔNG NGHIỆP SONG THƯƠNG
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0903688026 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tổ 5, Thôn Thuận Hóa, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Thừa Thiên Huế Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Tổ 5, Thôn Thuận Hóa, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xử lý hạt giống để nhân giống
0
2 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
0
3 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0
4 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
0
5 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0
6 Trồng lúa
0
7 Trồng cây ăn quả
0
8 Trồng cây mía
0
9 Trồng cây lấy củ có chất bột
0
10 Trồng cây lâu năm khác
0
11 Trồng cây hồ tiêu
0
12 Trồng cây hàng năm khác
0
13 Trồng cây cà phê
0
14 Trồng cây cao su
0
15 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
0
16 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
0
17 Nuôi trồng thuỷ sản biển
0
18 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
0
19 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0
20 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
0
21 Khai thác thuỷ sản nội địa
0
22 Khai thác thuỷ sản biển
0
23 Hoạt động thú y
0
24 Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0
25 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0
26 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0
27 Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
0
28 Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa
0
29 Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
0
30 Chăn nuôi khác
0
31 Chăn nuôi gia cầm
0
32 Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
0
33 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
34 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
35 Bán buôn thực phẩm
0
36 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
0
37 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0