Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 3500813425
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 31/08/2007
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA ANH ĐÀO
 Tên tiếng Anh HOA ANH DAO TOURISM JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 02543573789 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 115 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 115 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.
0
2 Điều hành tua du lịch
0
3 Xây dựng nhà để ở
0
4 Xây dựng nhà không để ở
0
5 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
6 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
7 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0
8 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0
9 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
0
10 Hoạt động của các cơ sở thể thao
0
11 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
0
12 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
0
13 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
14 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
0
15 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
16 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0
17 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
0
18 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
0
19 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
0
20 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
21 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
0
22 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0
23 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
0
24 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0
25 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0