Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 3602798448
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 16/04/2012
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH NAI HOUSE
 Tên tiếng Anh NAI HOUSE COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0933646890 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Văn phòng giao dịch: Tầng 1, P6, tổ 8, KP 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Đồng Nai Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Văn phòng giao dịch: Tầng 1, P6, tổ 8, KP 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý du lịch
0
2 Điều hành tua du lịch
0
3 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
4 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
0
5 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
0
6 Quảng cáo
0
7 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0
8 In ấn
0
9 Hoạt động viễn thông khác
0
10 Hoạt động tư vấn quản lý
0
11 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
0
12 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
0
13 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
0
14 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
0
15 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
0
16 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
0
17 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
0