Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 3603230009
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 25/11/2014
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÃ LONG
 Tên tiếng Anh NHA LONG COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0909257577 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 7/2, đường Nguyễn Bảo Đức, KP 6, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Đồng Nai Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 7/2, đường Nguyễn Bảo Đức, KP 6, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
0
2 Quảng cáo
0
3 In ấn
0
4 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
0
5 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
0
6 Cho thuê băng, đĩa video
0
7 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
0
8 Bán buôn đồ uống
0
9 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
10 Bán buôn thực phẩm
0
11 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0