Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 3702777201
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 06/06/2019
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ KIM THÀNH PHÁT
 Tên tiếng Anh KIM THANH PHAT AUTOMOBILE ENGINEERING COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0937704747 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Thửa đất số 21, Tờ bản đồ số 57, Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Bình Dương Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 588 Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
0
2 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
3 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
4 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
0
5 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
0
6 Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc
0
7 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác
0
8 Sản xuất máy chuyên dụng khác
0
9 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
10 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
11 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
12 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
0
13 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
0
14 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
0
15 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
0
16 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
17 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0
18 (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
0