Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 3900832246
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 07/10/2009
Tên tiếng Việt CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT-XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI PHƯỚC THẮNG
 Tên tiếng Anh PHUOCTHANG MANUFACTURING CONSTRUCTION TRADE COMPANY
Số điện thoại 0909292272 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tổ 2, ấp Trà Sim, Xã Ninh Điền, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Tây Ninh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Tổ 2, ấp Trà Sim, Xã Ninh Điền, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà các loại
0
2 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
3 Xây dựng công trình công ích
0
4 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
0
5 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
6 Trồng rừng và chăm sóc rừng
0
7 Trồng cây lâu năm khác
0
8 Trồng cây hàng năm khác
0
9 Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
0
10 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
0
11 Sản xuất giống thuỷ sản
0
12 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
0
13 Lắp đặt hệ thống điện
0
14 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
0
15 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0
16 Khai thác và thu gom than bùn
0
17 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
18 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
19 Chuẩn bị mặt bằng
0
20 Bốc xếp hàng hóa
0
21 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
22 Bán buôn thực phẩm
0
23 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
0
24 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0
25 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
26 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0