Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 3901321741
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 03/12/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH PCCC VÀ CNCH TÂY NINH
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0969699114 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Thửa 755, hẻm 31, đường Nguyễn Văn Linh, ấp Trường Phước, Xã Trường Tây, Thị xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Tây Ninh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Thửa 755, hẻm 31, đường Nguyễn Văn Linh, ấp Trường Phước, Xã Trường Tây, Thị xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Xây dựng nhà để ở
0
3 Xây dựng nhà không để ở
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình thủy
0
6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
7 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
8 Xây dựng công trình công ích khác
0
9 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
0
10 Vệ sinh chung nhà cửa
0
11 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
12 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
0
13 Thoát nước và xử lý nước thải
0
14 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
0
15 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
16 Lắp đặt hệ thống điện
0
17 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
18 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
19 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
0
20 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
21 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
0
23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
0
24 Hoạt động bảo vệ tư nhân
0
25 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
26 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
0
27 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
0
28 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
29 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0
30 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
31 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
32 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0