Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 3901326394
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 14/04/2022
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH AN BÌNH TN
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0905332002 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số nhà 3/1, Hẻm 22, đường 30 tháng 4, Khu phố 4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Tây Ninh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 3/1, Hẻm 22, Đường 30 thang Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý du lịch
0
2 Điều hành tua du lịch
0
3 Xây dựng nhà để ở
0
4 Xây dựng nhà không để ở
0
5 Xây dựng công trình đường bộ
0
6 Xây dựng công trình công ích khác
0
7 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
8 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
9 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
0
10 Phá dỡ
0
11 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
0
12 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
13 Lắp đặt hệ thống điện
0
14 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
15 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
16 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
17 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
18 Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
0
19 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
20 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
0
21 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
22 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
0
23 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
0
24 Chuẩn bị mặt bằng
0
25 Cho thuê xe có động cơ
0
26 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
27 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
28 Bán buôn đồ uống
0
29 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
30 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
31 Bán buôn tổng hợp
0
32 Bán buôn thực phẩm
0
33 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
34 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
35 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
36 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0