Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 4001230243
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 16/04/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO HUY HOÀNG
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0905602671 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Thôn Phú Bình, Xã Đại Thắng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Quảng Nam Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch phamanhhoang88@gmail.com Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường bộ
0
4 Xây dựng công trình điện
0
5 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
6 Xây dựng công trình thủy
0
7 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
8 Xây dựng công trình khai khoáng
0
9 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
10 Xây dựng công trình công ích khác
0
11 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
12 Quảng cáo
0
13 Lắp đặt hệ thống điện
0
14 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
15 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
16 Doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật
0
17 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0