Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 4101477660
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 19/12/2016
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VƯỜN NHÀ CÂY
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0836705678 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 29 đường Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Bình Định Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 29 đường Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Dịch vụ đóng gói
0
2 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
0
3 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0