Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 4101544099
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 05/06/2019
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH TUẤN ANH FRUITS
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0931979777 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 265 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Bình Định Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 265 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Sản xuất điện
0
2 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
3 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0
4 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
5 Bán buôn thực phẩm
0