Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 4101559987
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 12/03/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP PHÚC TIẾN
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0979774114 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 06 đường Trần Phú, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Bình Định Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 06 đường Trần Phú, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường bộ
0
4 Xây dựng công trình điện
0
5 Xây dựng công trình thủy
0
6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
7 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
8 Xây dựng công trình công ích khác
0
9 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0
10 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
0
11 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
0
12 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
0
13 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
0
14 Lắp đặt hệ thống điện
0
15 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
16 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
0
17 Khai thác gỗ
0
18 Hoạt động phải bảo đảm điều kiện, Giấy phép Kinh doanh theo quy định
0
19 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
20 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
21 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
0
22 Chuẩn bị mặt bằng
0
23 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
24 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0