Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 4101562556
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 04/05/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BỬU GIA
 Tên tiếng Anh BUU GIA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0935666855 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Thôn Phú Mỹ 1, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Bình Định Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Thôn Phú Mỹ 1, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình điện
0
6 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
7 Xây dựng công trình thủy
0
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
9 Xây dựng công trình khai khoáng
0
10 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
11 Xây dựng công trình công ích khác
0
12 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
13 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
0
14 Phá dỡ
0
15 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
16 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0
17 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
18 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
19 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
20 Chuẩn bị mặt bằng
0
21 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
22 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
0