Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 418043673
Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Ngày thành lập 06/09/2022
Tên tiếng Việt HỘ KINH DOANH VĂN PHÒNG PHẨM 247
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0911722778 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 39/36 NGUYỄN CỬU ĐÀM, PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 39/36 NGUYỄN CỬU ĐÀM, PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Mua bán Văn Phòng Phẩm, Hóa Mỹ Phẩm Gia dụng, thực phẩm, thiết bị văn phòng, dụng cụ thể dục thể thao, vật tư điện gia dụng, đồ bảo hộ lao động
0