Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 4201632990
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 29/01/2015
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VINCO
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0905092959 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 19/5 Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Khánh Hoà Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 19/5 THÁI THÔNG, XÃ VĨNH THÁI, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà các loại
0
2 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
0
3 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
4 Xây dựng công trình công ích
0
5 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
0
6 Phá dỡ
0
7 Lắp đặt hệ thống điện
0
8 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
9 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
0
10 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
11 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
12 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
13 Chuẩn bị mặt bằng
0
14 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
15 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0