Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 4201963551
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 12/09/2022
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG ĐIỀN HƯNG
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0886777169 Số Fax
Địa chỉ trụ sở số 02/01 đường Sông Đình, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Khánh Hoà Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch số 02/01 đường Sông Đình, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý du lịch
0
2 Điều hành tua du lịch
0
3 Xây dựng nhà để ở
0
4 Xây dựng nhà không để ở
0
5 Xây dựng công trình đường sắt
0
6 Xây dựng công trình đường bộ
0
7 Xây dựng công trình điện
0
8 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
9 Xây dựng công trình thủy
0
10 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
11 Xây dựng công trình khai khoáng
0
12 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
13 Xây dựng công trình công ích khác
0
14 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
15 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
0
16 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
17 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
0
18 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0
19 Trồng cây ăn quả
0
20 Phá dỡ
0
21 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
22 Lắp đặt hệ thống điện
0
23 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
24 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
25 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
26 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
27 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
28 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
0
29 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
30 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
0
31 Dịch vụ ăn uống khác
0
32 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
0
33 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
34 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0
35 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
0
36 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
0
37 Chuẩn bị mặt bằng
0
38 Cho thuê xe có động cơ
0
39 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0