Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 4300833031
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 27/02/2019
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SƠN HÀ
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0983819135 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tổ dân phố Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Quảng Ngãi Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 348B - Đường 17/3 thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 - Xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35Kv
0
2 - Xây dựng nhà các loại
0
3 - Xây dựng công trình đường bộ
0
4 - Xây dựng công trình thuỷ lợi, cấp thoát nước, nước sinh hoạt
0
5 - Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp
0
6 - Thiết kế xậy dựng công trình dân dụng và công nghiệp
0
7 - Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi
0
8 - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
0
9 - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ)
0
10 - Nuôi trồng thủy sản nội địa
0
11 - Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0
12 - Lắp đặt hệ thống điện
0
13 - Khai thác thủy sản nội địa
0
14 - Hoàn thiện công trình xây dựng
0
15 - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp
0
16 - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi
0
17 - Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu bò
0
18 - Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
0
19 - Chăn nuôi gia cầm
0
20 - Chăn nuôi dê và sản xuất giống dê
0