Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 4300849835
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 18/02/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH AUXADU
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0971348407 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tổ dân phố Đá Bàn, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Quảng Ngãi Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường bộ
0
4 Xây dựng công trình điện
0
5 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
7 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
8 Xây dựng công trình công ích khác
0
9 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
10 Phá dỡ
0
11 Lắp đặt hệ thống điện
0
12 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
13 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
14 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0
15 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
0
16 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
17 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
18 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
19 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
20 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
21 Chuẩn bị mặt bằng
0
22 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
23 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
24 (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật)
0