Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 4300863491
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 15/01/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CSC
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0914333022 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 20 Xuân Diệu, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Quảng Ngãi Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 20 Xuân Diệu, Phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình điện
0
6 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
7 Xây dựng công trình thủy
0
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
9 Xây dựng công trình khai khoáng
0
10 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
11 Xây dựng công trình công ích khác
0
12 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
13 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0
14 Thoát nước và xử lý nước thải
0
15 Phá dỡ
0
16 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
0
17 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0
18 Lắp đặt hệ thống điện
0
19 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
0
20 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0
21 Khai thác gỗ
0
22 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
0
23 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
24 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
0
25 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
26 Chuẩn bị mặt bằng
0
27 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
0
28 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
29 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
30 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
31 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
0
32 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0
33 (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật)
0