Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 4401078201
Loại hình doanh nghiệp Hợp tác xã Ngày thành lập 19/06/2020
Tên tiếng Việt HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ LIÊN XUÂN PHÁT
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0903044353 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Thôn Xuân Trung, xã An Xuân, huyện Tuy An 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Phú Yên Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Thôn Xuân Trung, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
0