Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Đã nộp chi phí
Mã số doanh nghiệp 4500152336
Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Ngày thành lập 11/04/2006
Tên tiếng Việt DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI CƯ NGÀ
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0919102112 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Thôn Đắc Nhơn, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Ninh Thuận Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Thôn Đắc Nhơn,xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng công trình đường sắt
0
2 Xây dựng công trình đường bộ
0
3 Xây dựng công trình điện
0
4 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
6 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
7 Xây dựng công trình công ích khác
0
8 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
9 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
10 Truyền tải và phân phối điện
0
11 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
12 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
0
13 Sản xuất điện
0
14 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0
15 Chuẩn bị mặt bằng
0
16 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
0
17 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
18 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
19 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0
20 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0
21 (Địa điểm kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch của địa phương; Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật)
0