Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 4601330930
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 13/04/2017
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH NAM DƯƠNG THÁI NGUYÊN
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0869613123 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tổ 4, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Thái Nguyên Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Tổ 4, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà các loại
0
2 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
0
3 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
4 Xây dựng công trình công ích
0
5 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
6 Phá dỡ
0
7 Lắp đặt hệ thống điện
0
8 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
9 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
0
10 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
11 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
12 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
13 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
14 Chuẩn bị mặt bằng
0
15 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
0
16 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
17 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
18 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
19 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
20 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0