Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản còn hiệu lực đến ngày 31/03/2024
Mã số doanh nghiệp 4601609883
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 12/09/2023
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH HT VIỆT NAM
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0373464444 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tổ 5, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Thái Nguyên Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Tổ 5, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0