Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 5300793969
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 15/04/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP SỐ 8 LÀO CAI
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0328844376 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số nhà 019, Phố Kim Sơn, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Lào Cai Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhà 019, Phố Kim Sơn, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng công trình đường bộ
0
2 Xây dựng công trình điện
0
3 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
4 Xây dựng công trình thủy
0
5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
6 Xây dựng công trình khai khoáng
0
7 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
8 Xây dựng công trình công ích khác
0
9 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
10 Phá dỡ
0
11 Lắp đặt hệ thống điện
0
12 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
13 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
14 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
15 Hoạt động tư vấn quản lý
0
16 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
17 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
18 Chuẩn bị mặt bằng
0
19 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
20 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0